HUSK!
 (må ikke fjernes)
Kontingent indbetales
2 gange årligt:
Primo September (1 til 10)
Primo Januar (1 til 10)
500,00 kr pr. gang
Indsættes på konto i Nordea
Reg. nr. 2252
Konto nr. 6290 883 898
HUSK AT SKRIVE JERES NAN(E) PÅ INDBETALINGEN

NYHEDER

Sidste nyt vi fik jo som bekendt, 2 pæmie i forneingsprisen 2019
der er lagt billeder og en filmstump på vores hjemme side
se under Billerder/forneingsprisen/norminerings film.
Eller tryk her for billeder eller her for filmen
 
webmaster
Følgende sange er lagt ind med noder og melodi stemmer:
 
159 Intro
160 Ritornel 1-2
162 Ritornel 5-6
168 Herodes 10
171 Ritornel 8
172 Ritornel 9
173 I stalden bræged fårene 15

god fornøjlse giv endelig besked hvis der (mod forventning) 
skulle være fejl.
Køreplanen er lagt på nettet.
Bestyrelses Referat er lagt på nettet